دربارهء ما
پایگاه خبری – تحلیلی سرمایه گذاری بعنوان نخستین رسانه تخصصی حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی با بیش از یک دهه فعالیت در این عرصه با تلاش گروهی از اساتید، متخصصان و روزنامه نگاران حوزه سرمایه گذاری کشور و با هدف ارتقای دانش عمومی و تخصصی این حوزه و به منظور ارایه تحلیل ها ،گزارش ها و اخبار دقیق و موثق راه اندازی شده است.
" سرمایه گذاری" آمادگی دارد تا با درج تحلیل ها و مقالات صاحب نظران و فرهیختگان، زمینه مناسبی برای تضارب آرا و اندیشه ها و ارائه آن به جهادگران عرصه جذب منابع مالی و سرمایه گذاری کشور و همچنین عموم مردم فراهم آورد.