مجامع و شرکتها
 
مالیات تاثیری بر صادارت پتروشیمی آبادان ندارد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۸ دی ۱۴۰۰ ۰۷:۵۷
شستا ۱۶۳ هزار میلیاردی شد
۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۵۰
کسب نشان عالی مدیر سال توسط مدیرعامل گلتاش
۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۱
برگزاری مجامع با حضور سهامداران بلامانع شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵
شستا به مجمع می رود  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۵۰
تصمیمات مجمع وصنا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۴ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۴۹
بلوک فارس آگهی شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۱
مجوز افزایش سرمایه شستا صادر شد
۱ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰
ذوب آهن شفاف سازی کرد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۴
«فملی» سودآورتر شد
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶
 
{ADVERTISE_SECTION_LOCATION_6_BLOCK}