آمار نظرات
پیش بینی شما از قیمت دلار تا پایان سال جاری
بالای 50 هزار تومان
% ۱۰۰
زیر 40 هزار تومان
% ۰